Preguntes Freqüents

On està situat el Banc del Temps de Mataró?

El Banc del Temps de Mataró està situat a:

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
C/ Sant Pelegri, 3
08301 – Mataró
Barcelona
93.741.91.60

Com es pot formar part del Bdt de Mataró?

Des del Banc s’ofereixen xerrades formatives amb la finalitat de donar a conèixer a les persones interessades en adherir-se, no únicament els valors, fonaments i motivacions, sinó també el funcionament del projecte.

Després d’assistir a aquesta formació i si la persona té més de 18 anys, haurà de posar-se en contacte amb la Fundació Hospital per sol·licitar dia i hora per fer una entrevista i signar el compromís d’adhesió al projecte. Automàticament s’activarà el compte del nou soci, rebent un saldo de 5 hores, perquè pugui començar a fer intercanvis.

A què es comprometen els socis?

Quan una persona s’adhereix al Banc del Temps pot oferir tres nivells de participació:

Nivell I: El soci/a no únicament fa intercanvis individuals i grupals, sinó que s’implica en la gestió del projecte i forma part d’alguna de les comissions.

Nivell II: El soci/a fa intercanvis i organitza activitats de grup.

Nivell III: El soci/a per motius personals no pot assumir el compromís que es requereix, i sol·licita estar en standby (excedència) durant un any. Si a l’any no sol·licita ser de nou actiu es tramitarà la seva baixa.

Per altra banda ha de promoure els valors del BdT.

Com formar part d’una comissió?

Tant a la formació prèvia com a l’entrevista posterior, s’explica a la persona interessada quines comissions té el Banc, i en que consisteixen. Solament la persona ha de manifestar a l’entrevista el seu interès per participar en la comissió que consideri.

Com conèixer els serveis que s’ofereixen al BdT?

El Bdt disposa de web pròpia, a la qual tenen accés únicament els socis adherits. Allà es pengen el butlletins amb els serveis que ofereixen els socis, així com el contacte per poder iniciar l’intercanvi.

Com demanar intercanvis?

A l’entrevista es lliura un butlletí, el qual també està penjat a la web del Bdt,  on es recullen les dades de contacte de tots els socis, així com els serveis que ofereixen. El nou soci ha de posar-se en contacte via telèfon o correu electrònic amb el soci/a que ofereix allò que li interessa.
És important que quan es faci el contacte, els dos socis concretin l’intercanvi, el lloc, data de trobada, materials necessaris i el temps que es pot trigar a fer el servei. Així mateix, és important que s’acordi el temps a transferir (indicant el núm. d’hores a ingressar a la persona que ha portat a terme el servei) i determinar altres despeses.

Si el soci al qual es truca no es localitza, o no ofereix el que s’indica al butlletí, caldrà  contactar d’immediat amb secretaria.

Així mateix el projecte disposa d’una llista de distribució amb la finalitat de comunicar urgències, activitats de solidaritat, recordar activitats i informar d’activitats extres.

Està detallat el que es cobra per desplaçament?

Entenem per desplaçament, el servei d’acompanyament amb cotxe, a les bases posa el que es pot comptabilitzar en concepte de despesa, la benzina per aquest tipus de servei. Actualment el preu del quilometratge és de 0.33€/Km.

La resta de desplaçaments, no es contempla com a despesa, desplaçar-se per anar a fer un servei, o rebre no es comptabilitza com a despesa. Tan sols es despesa allò que es pot justificar amb tiquet de botiga. O com s’explica anteriorment per el servei d’acompanyament amb cotxe.

Com activar-se per primer cop?

Per una banda, el comitè de Benvinguda del Bdt es posarà en contacte amb el nou soci per ajudar-lo a iniciar intercanvis i a participar en activitats grupals que s’ofereixen.

Per altra banda, el nou soci rebrà un correu electrònic des de secretaria, per inscriure’s a la llista de distribució i aquest haurà de respondre confirmant l’acceptació de pertànyer a la llista.

Un cop acceptat es presentarà oficialment a la resta de socis a través del correu bancdeltempsmataro@fundaciohospital.org.

La persona que s’inscriu ha de registrar algun intercanvi en els dos primers mesos. Si als dos mesos d’alta no se n’ha fet cap, des de secretaria es contactarà amb el soci/a per recordar-li, i si passats quatre mesos més no ha realitzat cap intercanvi, es procedirà a una baixa automàtica.

Com registrar les hores d’intercanvi?

Tots els socis disposen d’un talonari que es farà servir per indicar les hores utilitzades en l’intercanvi sol·licitat. Un cop al mes el soci ha de portar a secretaria els xecs utilitzats per ingressar el seu compte. Els xecs lliurats amb més de sis mesos de retard no seran vàlids. Les hores intercanviades es poden utilitzar d’immediat en serveis que ofereixen altres socis, o acumular-les i disposar-ne en un termini màxim de dos mesos. Així mateix, es podran cedir a un altre soci, amb el coneixement previ de la secretaria.

Cal fer com a mínim un intercanvi cada dos mesos, en cas que no hi hagi activitat en un termini de mig any es procedirà a una baixa automàtica.

Què fer quan el soci no pot fer intercanvis

Si en algun moment no es pot assumir el compromís inicial, s’ha d’avisar a secretaria, o per demanar una excedència d’un any o per fer baixa, enviant un correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA”.

Qualsevol soci/a que es doni de baixa, es podrà reincorporar al projecte en un futur.

Les expectatives sobre els serveis sol·licitats

En el supòsit que el servei realitzat no compleixi les expectatives de la persona que l’ha rebut, cal valorar l’esforç de la persona que ofereix el servei, ja que aquest tipus d’actituds contribueix al funcionament del Banc. Formar part del Banc significa formar part d’un grup de persones que estan juntes per compartir i, per tant, és important ser pacient, obert i respectuós.

La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva dels intercanvis és únicament de les persones que hi estan implicades. En el cas que sorgeixin problemàtiques en el moment de l’intercanvií, el Banc no se’n farà responsable ja que la tasca del Banc és només posar en contacte a persones que diuen que poden oferir un servei, però no pot garantir l’eficiència d’aquests.

La signatura de la normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc de tot tipus de responsabilitat relativa als danys i als perjudicis que puguin produir-se.

El Banc intervindrà, d’acord amb les seves capacitats, en els conflictes que no s’hagin pogut solucionar entre els seus membres i la seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d’apel·lació. A més, podrà sancionar als membres fins i tot amb la tramitació de la seva baixa.

Consells pràctics

  • No fumar al lloc d’altres usuaris sense el seu consentiment.
  • No acceptar mai diners ni propines pels serveis realitzats.
  • No utilitzar alcohol ni drogues mentre ofereix els serveis.
  • No comprar alcohol ni tabac a altres usuaris.

En el cas del servei d’acompanyament amb cotxe, el quilometratge es comptarà des de la sortida del soci que fa el servei fins la tornada.

Els socis/es inscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquesta normativa, i l’ incompliment de la mateixa pot ser motiu de baixa.

 

Què fer quan el soci es vol donar de baixa?

La persona que es vol donar de baixa, ha de comunicar-ho per escrit mitjançant un correu electrònic a l’adreça de secretaria i retornar la documentació que tingui. El seu compta quedarà a 0.